Payment with Klarna Payment with Swish


Monica Larsson
Honungsgården på Bjäre

Mitt namn är Monica Larsson och jag har varit biodlare sedan 2009. Min biodlarresa började med två bisamhällen och idag driver jag företaget Honungsgården på Bjäre tillsammans med min man Lars Larsson. Företaget består av 550 bisamhällen med inriktning på storskalig produktion av bidrottningar (Buckfast), pollineringstjänster och honungsproduktion.

Mellan 2010 och 2011 gick jag Yrkeshögskolan för biodling och erhöll gesällbrev inom biodlaryrket. Jag hade stora och spännande utmaningar framför mig.    

Under dessa år har jag haft binas välbefinnande i fokus och är övertygad om att binas behov speglas i bisamhällets prestation och motståndskraft mot sjukdomar.  

När vi kom i kontakt med Dulcofruct-produkterna och började testa på våra bin i svenska förhållande såg vi en positiv effekt på biet och även på bisamhället. 

Dulcofruct-produkterna är framtagna av forskare tillsammans med veterinärer och biodlare. Ett samarbete med biets välbefinnande i fokus.

Kvalitet är viktigt för oss. Därför är alla produkter som vi använder och säljer producerade enligt gällande fodersäkerhetsföreskrifter. 

 Dulcofruct är auktoriserat med kodoperatör: ROVN0088 och produkterna är certifierade enligt HACCP, i enlighet med ISO- kvalitetsstandarder ISO 9001:2015 och ISO 22000:2005.

Från och med 2021 är vi generalagent i Skandinavien för Dulcofruct-produkterna under namnet Dulcofruct Skandinavia.

 Läs mer om Dulcofruct.

Vi känner oss stolta att kunna erbjuda våra biodlarkollegor säkra produkter för binas välbefinnande.