Payment with Klarna Payment with Swish

Drivfoder – fast

Förbered bisamhällena inför draget.

Vinterbina behöver foder för att bygga upp fettkroppen och för att mata den nya generationen bin – en nödvändighet för att bygga upp bisamhället inför säsongen.

På senvintern och den tidiga våren – efter att bina har rensningsflugit börjar yngelsättningen. Då har pollen- och nektarinsamlingen inte börjat än och bina använder sina egna resurser från fettkroppen för att starta kupans nya generation av yngel. Om bina inte får tillgång till pollen då på grund av väderförhållanden, pollenbrist i naturen, undermåligt pollen eller för få flygbin i förhållande till yngelsättning kan undernäring inträffa och till och med få yngelsättningen att upphöra.

Med Dulcofructs drivfoder får bina alla ämnen som de behöver för att kunna utveckla och hålla igång yngelsättningen oberoende av yttre faktorer samt hålla en jämnare bistyrka med fler flygbin inför draget.

 Vi rekommenderar produkterna här nedan. 

Behöver du rådgivning är du välkommen att kontakta oss här 

Blandlåda 1

400 kr 350 kr

Blandlåda 2

400 kr 350 kr